Vrienden
Onder vrienden verstaan wij personen die bereid zijn om voor Mercurius, wanneer daar om gevraagd
wordt, ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
Dat varieert van bardiensten tijdens een repetitie, het begeleiden van de band bij een optreden tot
het uitzetten van lijnen tijdens een taptoe.
Er is voor elke actieve vriend wel een type activiteit die bij hem of haar past.
Aanmelden kan via vriendenvan@mercurius-assen.nl

Donateurs
Om als stichting de band financieel te kunnen ondersteunen hebben we geld nodig. Voor ons zijn
donateurs dus van heel groot belang.
Als donateur ben je vrij om de hoogte van je jaarlijkse bijdrage zelf te bepalen, maar we hopen
natuurlijk dat dit minimaal € 10 zal bedragen.
Aanmelden kan via vriendenvan@mercurius-assen.nl

Actieve vrienden en donateurs zullen door ons via een periodieke mailflyer op de hoogte gehouden
worden van al het wel en wee bij de band.
Verder heb je de mogelijkheid (maar in feite geldt dat voor iedere belangstellende) om op Facebook
lid te worden van onze pagina “Vrienden van Mercurius Marching-/Showband Assen”.