De Stichting “Vrienden van de Mercurius Marching-/Showband Assen” heeft 2 hoofddoelen:

1. Het financieel steunen van de Mercurius Marching-/Showband Assen (verder te noemen
Mercurius) door het genereren van extra inkomsten. Daarmee is de Stichting in staat om bij
te dragen aan de aanschaf van o.a. bladmuziek en instrumenten.
2. Het coördineren en/of uitvoeren van alle mogelijke ondersteunende werkzaamheden voor
Mercurius, zodat het bestuur van Mercurius en zijn leden zich volledig kunnen concentreren
op hun hoofdtaak; namelijk muziek maken.