De vrienden van…

De Mercurius Marching-/Showband Assen dankt zijn succes aan de inzet van leden en instructie maar ook aan een heel aantal ouders die onze band op velerlei gebied steunen. Te denken valt dan aan ouders die zitting hebben genomen in de kledingcommissie of die bij optredens de verzorging van band op zich nemen en noem maar op.
Uit reacties kwam naar voren dat velen de band een warm hart toedragen en op een of andere wijze daarvan blijk willen geven. Het bestuur spreekt dan ook haar waardering uit voor een initiatief van een drietal ouders om een stichting “vrienden van de Mercurius Marching-/Showband Assen” op te richten. Deze stichting levert een belangrijke bijdrage aan het succes van de band.

In de jaren dat “De vrienden van…” nu bestaat hebben de leden bijvoorbeeld T-shirts van de donateurs gekregen, voor de reis naar Parijs heeft de stichting ook een bijdrage geleverd en er een mooi instrument gekocht.

De marchingband is zeer tevreden over het werk van onze donateurs en hoopt dan ook dat meer mensen zich aan zullen sluiten om Mercurius te steunen.

 

Comments are closed.