Persbericht: Weer op zoek naar nieuwe repetitieruimte!

Nadat we deze zomer met veel enthousiasme ons “nieuwe” clubgebouw in gebruik hadden genomen, moeten we helaas dit pand alweer verlaten.
Vanzelfsprekend willen we daar de nodige vruchtbaarheid aan geven, want in feite worden we in ons bestaan bedreigd als we niet binnenkort een andere repetitieruimte kunnen vinden.

De Mercurius Marching-/Showband Assen dreigt uit het straatbeeld te verdwijnen, dit ondanks de vele optredens op jaarbasis in Assen en ver daarbuiten, waarvan de aubade voor Dr. De Vries vorige week zaterdag een mooi voorbeeld is. Opheffing van de laatste op straat optredende drumfanfare in Assen zou zomaar eens de realiteit kunnen worden, aangezien de band (plus onze jeugd van de opleidingsgroep) binnenkort naast de optredens op straat ook gedwongen zal worden om de wekelijkse repetities op straat te gaan houden.
Vanaf de oprichting van de vereniging heeft de band op veel verschillende locaties geoefend en daar leek afgelopen juli een voorlopig einde aan te komen.

Door de gemeente Assen werd ons een gebouw aan de Dr.Philipsweg beschikbaar gesteld, weliswaar op basis van de “anti-kraak” principe, maar daar waren wij op dat moment allang blij mee, eindelijk een “eigen” onderkomen. Groot was dan ook de teleurstelling toen de gemeente 4 maanden nadat we het gebouw in gebruik hadden genomen al aangaf dat er een huurder voor het pand gevonden was. Vanzelfsprekend hielden we daar vanaf het begin rekening mee, maar niet op zo’n korte termijn, de nieuwe verf op de muren was bij wijze van spreken amper droog.
De zoektocht naar een ander gebouw is ondertussen begonnen, maar het verleden heeft wel bewezen dat dit een uitermate moeilijk proces is, vandaar dat we nu een ultieme poging doen om een ieder in Assen en omgeving te vragen om met ons mee te denken (niet alleen in gedachten, maar vooral in daden) hoe we kunnen voorkomen dat we gedwongen worden om onze band op te heffen vanwege het ontbreken van een geschikte (en betaalbare) repetitieruimte.

Alle suggesties zijn welkom!
Het zou toch vreemd zijn als in een stad met de omvang van Assen er geen lokale muziekvereniging meer is die kan deelnemen aan de taptoe op Koningsdag, de dodenherdenking op 4 mei, de avond 4-daagse, het ODSC in Assen, de intocht van Sinterklaas, Sinterklaas- en Kerstoptredens op de warenmarkt, de Kerstreis bij Vanboeijen en andere spontane optredens.
Assen help ons!!!!!